Στην παλαιά Φιλιππούπολη: Σπίτια θεμελιωμένα σε τμήμα του αρχαίου, βυζαντινού και οθωμανικού τείχους
[Φωτογραφικό υλικό]