Το παλαιό Ρωμαίικο Σχολείο στο Σκούταρι / Üsküdar: Γκράφιτι με θέμα την Έβδομη Τέχνη (το 2017)
[Φωτογραφικό υλικό]