Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Δίπλα-δίπλα τα σύγχρονα λατομεία με τα αρχαία και μισοτελειωμένα γλυπτά
[Φωτογραφικό υλικό]