Μητροπολιτικός ναός της Μυτιλήνης: η εικόνα του νεομάρτυρα αγίου Θεόδωρου του Βυζάντιου, στο μαρμάρινο προσκυνητάριο (λεπτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]