Στον Άγιο Γεώργιο Εντιρνέκαπου: Η γυναίκα του φύλακα με το μωρό τους (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]