Βιβλιογραφία

?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
?
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
 
Τσούρτιτς, «Η απουσία του Βυζαντίου», Νέα Εστία τ. 1814 (Σεπτ. 2008)
Τσώπρος, Αναμνήσεις (1992)
Υπουργείον Θρησκευμάτων και Παιδείας, Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής (1946)
Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870)
Φαλτάιτς, Το πνεύμα της θρησκείας (1941)
Φαρασόπουλος, Παραμύθια από την Καππαδοκία (1998)
Φάτσης, Γυάρος (1974)
Φέρμορ, Πορεία προς την ΚΠολη (2013)
Φιλαδελφεύς, Μνημεία Αθηνών (1928, 1994)
Φίλης, Η τελευταία πνοή του πλανήτη γη (1984)
Φίνλεϋ, Τουρκοκρατία και Ενετοκρατία στην Ελλάδα (1958)
Φούγιας, Το Ελληνικό Υπόβαθρο του Ισλαμισμού (1994)
Φουστέρης, Οι μαρμάρινες εικόνες του Αγ. Πολυεύκτου Κωνσταντινουπόλεως (1996)
Φουτάκης, Μεθώνη και Ιστορία, Βενετία και Εξουσία (2017)
Φραγκούδης, Οδοιπορικόν Μαυροβουνίου (1994)
Φραγκούλη, Ιστορικά του αιγυπτιώτου ελληνισμού και της παιδείας του (1998)
Φυδανάκης, Δοξάτο 1924-1927 και Θρακιώτες (2019)
Φωκά, Βαλαβάνης, Αθήνα και Αττική (1994)
Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως (1975)
Φωτιάδης, Επιστολή προς Κ. Θ. Φιλοπατρίδην (1835, 1971)
Φωτιάδης, Σπυρίδων Λάμπρος (1967)
Φωτόπουλος, Δεληβορριάς, Μουσείο Μπενάκη (1997)
Χαλκιδική (1998)
Χανιώτης, Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό (2021)
Χαραλαμπίδου, Τόποι (2006)
Χαρατσής, Η πρώτη Επέμβαση (1997)
Χαρδαλούπα-Τσαγγαράκη, Καλλίπολη (2015)
Χαρλαύτη, Έλληνες Ναυτικοί και Ελληνικά Ατμόπλοια (1994)
Χασάν, Χριστιανισμός (1997)
Χασιώτης (επιστ. επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης (1997)
 • Κριτήριο Κειμένου

  Πεδίο ελεύθερου κειμένου

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε λέξη» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει.

  Με την επιλογή «όλες τις λέξεις» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει οπουδήποτε στο κείμενο, μεμονωμένες ή σε σειρά.

  Με την επιλογή «ολόκληρη τη φράση» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει και με τη σειρά που τις έχετε πληκτρολογήσει ως φράση.
   

 • Κριτήριο ακέραιου αριθμού

  Συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον ακέραιους αριθμούς.

   

 • Κριτήριο Ημερομηνίας

  Στα πεδία Έτος, Μήνας, Ημέρα συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον αριθμούς.

  Με την επιλογή «ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μικρότερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους προηγείται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μεγαλύτερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους έπεται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «ανάμεσα» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους εντοπίζεται μεταξύ των δύο χρονολογιών που έχετε προσδιορίσει.
   

 • Κριτήριο χρονικού εύρους
 • Κριτήριο δενρικών δεδομένων

   test

 • Κριτήριο χωρικών δεδομένων
 • Κριτήριο τύπου οντότητας

  Επιλέξτε τον τύπο οντότητας με την οποία συσχετίζεται αυτό που αναζητάτε.

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο – τύπο οντότητας.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Στο πεδίο «Τίτλος» συμπληρώνετε ένα μέρος ή το σύνολο της ονομασίας αυτού που ανήκει στον τύπο οντότητας που έχετε επιλέξει (για παράδειγμα αν έχετε επιλέξει τύπο σχετιζόμενης οντότητας Χριστιανορθόδοξα Μνημεία μπορείτε στο πεδίο Τίτλος να πληκτρολογήσετε Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπού για να συγκεκριμενοποιήσετε περισσότερο τα αποτελέσματα ή μόνον Άγιος Γεώργιος ή Γεώργιος).
   

 • Κριτήριο ημερομηνίας εορτής
 • Κριτήριο Ναι/Οχι

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι

   

 • Κριτήριο άλλων χρήσεων

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι 

 • Κριτήριο Λέξεων/Κλειδιών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.

   

 • Κριτήριο σε πεδίο ενα-προς-πολλά

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.
   

 • Κριτήριο σε πεδίο πολλά-προς-πολλά

  Κριτήριο πολλαπλών επιλογών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.