Βιβλιογραφία

?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
?
?
?
Πιέστε Ctrl+click για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
 
Ταρνανίδης, Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας (1988)
Τατάκης, Ανησυχίες της εποχής μας (1988)
Τατάκης, Βυζαντινή Φιλοσοφία (1977)
Τατάκης, Συμβολή της Καππαδοκίας (1960)
Ταχιάος, Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων (2013)
Ταχιάος, Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794) και η Ασκητικοφιλολογική Σχολή του (1964)
Τελετή γιορτής αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτη (1994)
Τενεκίδης, Ίμβρος – Τένεδος (1986)
Τζανής, Επιγράμματα Μακεδονίας και Θράκης (1997)
Τζαφερόπουλος, Οδός Πέραν (1989)
Τζήμου (επιμ.), Νομός Δράμας (2010;)
Τζιερτζής, « Η “Ιερογραφική Αρμονία” από τον Κύριλλο ΣΤ΄» (2013)
Τζιμής, Διγιδίκης, Ιστορία της Λέσβου (2006)
Τιμαρίων, ταξίδι από την Κ/Πολη στη Θεσσαλονίκη (2001)
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989)
Τόπος ελαιοφόρος (2007)
Τουλουμάκος, «Μιθριδατικοί Πόλεμοι», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
Τουμπακάρη, Μινόρε μανές (2022)
Τουράτσογλου, Μακεδονία (1997)
Τραΐου (επιμ.), Ο Ελληνισμός της Μαύρης Θάλασσας τ. Ι΄ (1996)
Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξη Αθηνών (1960, 2005)
Τριαντάφυλλος, «Αρχαία Θράκη», Θράκη (1994)
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.) / Triantaphyllos, Terzopoulou (eds), Άλογα και άμαξες / Horses and Wagons (2010)
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997)
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 2 (1997)
Τριανταφύλλου, Ταυτότητες Μπαλουκλή (2014) / Triandafyllou, Identities Baloukli (2014)
Τριάντη, Μουσείο Ακροπόλεως (1998)
Τρομπούκης, Ιατρική στην Πόλη (2000)
Τσαγκάρη (επιμ.), Νομίσματα Συλλογής Alpha Bank (2014)
Τσακόγλου, Διωγμός Ελλήνων στην Αν. Θράκη (2010)
 • Κριτήριο Κειμένου

  Πεδίο ελεύθερου κειμένου

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε λέξη» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει.

  Με την επιλογή «όλες τις λέξεις» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει οπουδήποτε στο κείμενο, μεμονωμένες ή σε σειρά.

  Με την επιλογή «ολόκληρη τη φράση» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει και με τη σειρά που τις έχετε πληκτρολογήσει ως φράση.
   

 • Κριτήριο ακέραιου αριθμού

  Συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον ακέραιους αριθμούς.

   

 • Κριτήριο Ημερομηνίας

  Στα πεδία Έτος, Μήνας, Ημέρα συμπληρώνετε αποκλειστικά και μόνον αριθμούς.

  Με την επιλογή «ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μικρότερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους προηγείται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «μεγαλύτερο ή ίσο» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους έπεται χρονικά ή ταυτίζεται με τη χρονολογία που έχετε προσδιορίσει.

  Με την επιλογή «ανάμεσα» εμφανίζονται αποτελέσματα που η χρονολόγησή τους εντοπίζεται μεταξύ των δύο χρονολογιών που έχετε προσδιορίσει.
   

 • Κριτήριο χρονικού εύρους
 • Κριτήριο δενρικών δεδομένων

   test

 • Κριτήριο χωρικών δεδομένων
 • Κριτήριο τύπου οντότητας

  Επιλέξτε τον τύπο οντότητας με την οποία συσχετίζεται αυτό που αναζητάτε.

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο – τύπο οντότητας.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Στο πεδίο «Τίτλος» συμπληρώνετε ένα μέρος ή το σύνολο της ονομασίας αυτού που ανήκει στον τύπο οντότητας που έχετε επιλέξει (για παράδειγμα αν έχετε επιλέξει τύπο σχετιζόμενης οντότητας Χριστιανορθόδοξα Μνημεία μπορείτε στο πεδίο Τίτλος να πληκτρολογήσετε Άγιος Γεώργιος Εντιρνέκαπού για να συγκεκριμενοποιήσετε περισσότερο τα αποτελέσματα ή μόνον Άγιος Γεώργιος ή Γεώργιος).
   

 • Κριτήριο ημερομηνίας εορτής
 • Κριτήριο Ναι/Οχι

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι

   

 • Κριτήριο άλλων χρήσεων

  Επιλέξτε Ναι ή Όχι 

 • Κριτήριο Λέξεων/Κλειδιών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.

   

 • Κριτήριο σε πεδίο ενα-προς-πολλά

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.
   

 • Κριτήριο σε πεδίο πολλά-προς-πολλά

  Κριτήριο πολλαπλών επιλογών

  Με ένα click επιλέγετε ένα στοιχείο.

  Με Ctrl+click μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές.

  Με την επιλογή «οποιαδήποτε από τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν έστω και μία από τις επιλογές που έχετε κάνει.

  Με την επιλογή «όλα τα επιλεγμένα» εμφανίζονται αποτελέσματα που περιέχουν όλες τις επιλογές που έχετε κάνει.