Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κεφάλαιο Βιβλίου

Ιωάννης Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος, Κιμμέριος Βόσπορος, Χερσόνησος, Ολβία» Ε΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974) σσ. 220-230

Στοιχεία

Το άρθρο αναφέρεται σε μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές πόλεις του Βορρά του Εύξεινου / Μαύρης Θάλασσας, όπως το Παντικάπαιον / Κερτς (πρωτεύουσα του Βασιλείου του Βοσπόρου), η Χερσόνησος η Ταυρική και η Ολβία (σσ. 220-225, 228-230). Επίσης, σε πόλεις των δυτικών παραλίων (στη σύγχρονη Ρουμανία και Βουλγαρία): Ίστρος / Ίστρια, Κάλλατις, Μεσημβρία (σσ. 225-228), στη διάρκεια της Ελληνιστικής εποχής, όταν αυξάνονται οι επιθέσεις των Σκυθών και διαφόρων αρχαιοθρακικών φυλών (Γέτες κ.ά.).

Ένα από τα θέματα που αναλύονται είναι η οικονομία των βορειοευξεινοποντιακων πόλεων, η αγροτική παραγωγή, η βιοτεχνία, οι εξαγωγές (σ. 230). Ενδιαφέρουσα είναι η αναλυτική αναφορά στην ψαρική και για «τούς οξύρρυγχους που αποτελούσαν ηδονή για τους Σκύθες, τις παλαμίδες, τους θύννους» κλπ.

Λέξεις - κλειδιά
Αγροτική οικονομία.
Αζοφική / Θάλασσα Αζόφ.
Αλιεία, αλιεύματα.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαιότητα.
Βασίλειο του Βοσπόρου.
Γέτες, λαός.
Ελληνιστικά οχυρά.
Ελληνιστική εποχή.
Ελληνιστική τέχνη.
Εμπόριο.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Κερτς / Παντικάπαιον.
Κιμμέριος Βόσπορος / Στενά του Κερτς.
Κριμαία.
Κωνστάντζα / Τόμις / Τόμοι.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Μιθριδάτες του Πόντου.
Μικρά Σκυθία / Επαρχία Σκυθία Ελάσσων / Scythia Minor.
Ολβία, αρχαία πόλη.
Ουκρανία.
Πόλεμος.
Πολιτικό καθεστώς, καθεστώτα.
Ρουμανία.
Ρωσία.
Σιτηρά.
Σκύθες.
Σκυθία.
Σκυθικός πολιτισμός.
Στέπα.
Χερσόνησος / Χερσών / Σεβαστούπολη.
Χερσόνησος Ταυρική / Χερσών.
Ψαρική.