Μεσοβυζαντινή Βιζύη: σπάνια σφραγίδα αξιωματούχου (τέλη 9ου αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

T-EURK-VIZ-V-BYZm-Seal-050.jpg
Τίτλος
Μεσοβυζαντινή Βιζύη: σπάνια σφραγίδα αξιωματούχου (τέλη 9ου αι.)
Περιγραφή
Βιζύη φωτ 050. Σφραγίδα της Μέσης Βυζαντινής εποχής από τη Βιζύη. Γράφει: «Κύριε βοήθει τω σώ δούλω Νικη[φόρω] βασιλικώ σπαθαροκανδιδάτω και τουρμάρχη Βυζήης».
Αν το «Νικηφόρος» έχει διαβαστεί σωστά, η σφραγίδα ανήκει στον στρατιωτικό που έγινε διοικητής της περιοχής το 896, αμέσως μετά την εισβολή των βουλγαρικών στρατευμάτων στην Αν. Θράκη και τη νίκη του τσάρου Συμεών στο Βουλγαρόφυγον (σύγχρονο Μπαμπάεσκι / Babaeski), κωμόπολη-οδικός σταθμός στη Διαγώνιο οδό, μεταξύ Αδριανουπόλεως (Edirne) και Αρκαδιουπόλεως (Λουλέ Μπουργκάζ / Lüle Burgaz) στην θρακική πεδιάδα και σε σχετικά μικρή απόσταση από τη Βιζύη. Πολύ δύσκολοι καιροί για την Αν. Θράκη.
Να σημειωθεί ότι αν πράγματι ο «τουρμάρχης» της σφραγίδας είναι ο Νικηφόρος, τότε πρόκειται για τον βίαιο σύζυγο της αγίας Μαρίας της Νέας (Βιζύη † 903), οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το ελάχιστο αυτό –και συνάμα τόσο πολύτιμο για την ιστορία της περιοχής– αντικείμενο αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.
Η σφραγίδα ανήκει στην Συλλογή του Dumbarton Oaks, Ουάσιγκτον.
Πηγή
Βιβλίο
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Βυζαντινή διοίκηση.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Μαρία η Νέα, αγία.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Σφραγίδες.