Μαλιγκούδη, Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (1994)
[Βιβλιογραφία]