Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897, 1985)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897, 1985)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης, Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της Αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων. Μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων Μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων σειρά Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 191 (Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, επανέκδοση συμπληρωμένη με βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, κρίσεις για το έργο του και Γενικό Ευρετήριο, Αθήνα 1985)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1897
Στοιχεία
Η μελέτη του Επ. Κυριακίδη (Κωνσταντινούπολη 1868 – Αθήνα 1916), είναι μία σημαντική συμβολή στην πολιτιστική ιστορία της Τραπεζούντας και των γύρω περιοχών, τόπο καταγωγής της οικογένειας του συγγραφέα, ο οποίος ήταν εξέχουσα προσωπικότητα των γραμμάτων και των θετικών επιστημών.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: Το Πρώτο Μέρος (σσ. 9-200) παρουσιάζει βιογραφίες λογίων οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από την Τραπεζούντα και την ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Πόντου και καλύπτει το διάστημα από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και την εποχή της συγγραφής (1896). Το υλικό έχει χωριστεί κατά αιώνες, αρχίζοντας από τον 15ο αι. Το Δεύτερο Μέρος (σσ. 201-255) αναφέρεται στην ιστορία του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος, όπως αποκαλείται το σπουδαίο Σχολείο που ίδρυσε ο Σεβαστός Κυμινήτης το 1682.
Περιεχόμενα σσ. 259-262. Ευρετήριο των ονομάτων των 139 λογίων στους οποίους αναφέρεται σσ. 259-262. Γενικό Ευρετήριο σσ. i-xxii.
Στην πολύ προσεγμένη φωτογραφική επανέκδοση του οίκου Δ. Ν. Καραβία έχουν προστεθεί: «Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης» σύντομη παρουσίαση της ζωής και του έργου του συγγραφέα σσ. γ΄-ε΄, καθώς και η εγκωμιαστική «Βιβλιογραφία» (βιβλιοπαρουσίαση) γραμμένη από τον Ματθαίο Παρανίκα στην Κωνσταντινούπολη, στις 25-6-1897 σσ. ζ΄-η΄. Σύνολο σελ. α΄-ι΄, 1-262 και i-xxii.
>>>>> Μπορείτε να βρείτε την έκδοση σε pdf, εδώ, στα Συνοδευτικά Κείμενα: Κυριακίδης, Βιογραφίες Τραπεζουντίων λογίων (1897) pdf
Λέξεις - κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Αθήνα.
Ανατολικός Πόντος.
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος.
Βενετία.
Βησσαρίων, Καρδινάλιος.
Βιογραφία.
Βουκουρέστι.
Γεώργιος Σχολάριος / Γεννάδιος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνική παιδεία.
Θεολογία.
Θεολογική Σχολή Χάλκης.
Κερασούντα / Giresun.
Κλήρος, κληρικοί.
Κυμινήτης Σεβαστός.
Λόγιοι.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Μοναστηριακά κέντρα.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Οθωμανική εποχή.
Οινόη / Ünye.
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πόντιοι.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Σχολείο.
Τραπεζούντα.
Τραπεζούντα, Βιλαέτι Τραπεζούντας.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλόθεος Βρυέννιος, Μητροπολίτης.
Χαλδία, επαρχία.