Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια (2001)
[Βιβλιογραφία]