Εκατονταετηρίς Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (1920)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Εκατονταετηρίς Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (1920)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Εκατονταετηρίς της εν Κωνσταντινουπόλει Εφορείας των Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (Νεβ-Σεχιρ) 1820 – 1920, Ιωάννης Γεωργίου (επιμ.), (Εφορεία Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας, Τύποις Α.Α. Κορομηλά, Κωνσταντινούπολη 1920)

Στοιχεία

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός αιώνα από τη σύσταση της Εφορείας των Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως (Nevşehir) της Καππαδοκίας, τα οκτώ μέλη της Εφορείας και τα δέκα της Διοργανωτικής Επιτροπής αποφάσισαν να εκδώσουν μία ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας των Νεαπολιτών, που δημιουργήθηκε μαζί με την ίδρυση της νεότερης καππαδοκικής πολιτείας το 1718-20. Αυτοί οι Νεαπολίτες της Επιτροπής, όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες τους και πάμπολλοι άλλοι Ρωμιοί από κωμοπόλεις και χωριά της Καππαδοκίας, είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η σκέψη τους είναι πάντα στη γενέτειρα και το κυριότερο μέλημά τους είναι η προώθηση της ελληνικής παιδείας. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος του πολύτιμου βιβλίου, το οποίο συνέταξε κι επιμελήθηκε ο Ιωάννης Γεωργίου, όπως αναφέρεται στον πρόλογο (σ. 6), μέλος κι αυτός της Επιτροπής, είναι αφιερωμένο στα σχολειά της Νεαπόλεως (σσ. 40-86). Ακολουθούν: «Εξέχοντα πρόσωπα» σσ. 87-92, «Σημειώσεις βιογραφικαί» σσ. 93-105, «Λαογραφικαί σημειώσεις» σσ. 106-111, «Ευεργέται» σσ. 112-117, «Σωματεία» σσ. 118-121, «Αρχαία τινά τουρκόσημα ονόματα» σσ. 122-125. Σύνολο 126 σελίδες (σχήμα 20,50Χ14, μαλακό εξώφυλλο).

>>>>> Μπορείτε να βρείτε εδώ μερικά αποσπάσματα αυτής της δυσεύρετης έκδοσης στο Συνοδευτικό Υλικό –Κείμενα: Νεάπολις-Nevşehir 1820-1920

Λέξεις - κλειδιά
Βιογραφία.
Ελληνική εκπαίδευση.
Εμπόριο.
Ευεργέτες.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Κοινοτική οργάνωση.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Λόγιοι.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Λουτρό.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Νέβσεχίρ / Nevşehir.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παρθεναγωγείο.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.