Εκατονταετηρίς Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (1920)
[Βιβλιογραφία]