Φαρς
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Απαντάνα: Πομπή υποτελών λαών που κομίζουν δώρα
Ηρόδοτος, Ιστορίαι Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 01: Ταφικό μνημείο Δαρείου Α΄
ODB I-III (1991) Νακς-ε Ροστάμ, βασιλική Νεκρόπολη των Αχαιμενιδών
Ringgenberg, Iran (2006) Πασαργάδες, βασιική πρωτεύουσα
Dutz, Matheson, Parsa (2000) Περσέπολη
Περσία, Νέα Εστία τ. 91 (1972) Περσέπολη
Πίκουλας, Αλέξανδρος ο Μέγας (2019) Περσέπολη
Sasanian Era (2008) Σασανιδικό Ανάκτορο Φιρουζαμπάντ
Αρριανός, Ανάβασις Αλεξάνδρου Ταφικό μνημείο Κύρου Β΄
Ξενοφών, Κύρου παιδεία Ταφικό μνημείο Κύρου Β΄
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Millar, Roman Empire and its Neighbours (1981) Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Barrington Atlas, Directory (2000) Φαρς  
Barrington Atlas, Maps (2000) Φαρς  
Bowersock, Brown, Grabar (eds), Late Antiquity (2000) Φαρς  
Bury, History of Greece (1970) Φαρς  
Darbandi, Zournatzi (eds), Ancient Greece and Ancient Iran (2008) Φαρς
Fowden, Empire to Commonwealth (1994) Φαρς
Frye, Golden Age of Persia (1993) Φαρς
Rawlinson, Seventh Monarchy (1876) Φαρς
Πάρκερ, Οι Πέρσες (2017) Φαρς
Mehr, Zoroastrian Tradition (2003) Φιρουζαμπάντ: Στέψη Αρντασίρ Α΄