Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Freely, The Marmara (1998) Αναστασιανά Τείχη
İstanbul Kent Atlası (2003) Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ
Βασιλείου, Τσέλιος (επιμ. έκδ.), Καλλικράτεια (2000) Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ
Alexandris, Greek Minority (1983) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Crow, “Long Walls” Hinterland (Variorum 1995) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Dagron, «Poissons, pêcheurs» Hinterland (Variorum 1995) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Hinterland (Variorum 1995) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
İstanbul Ansiklopedisi (1993-94) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
İstanbul Avrupa (2008?) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα  
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα  
Kuban, Istanbul (1996) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Loukopoulou, Thrace propontique (1989) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Mango, “Water” Hinterland (Variorum 1995) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Α΄ Θρακικά 12 (1939) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Επαρχία Δέρκων» Β΄ Θρακικά 13 (1940) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Ζαφείρης, Αν. Θράκη (2008) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Αν. Ρωμυλίας (1995) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα  
Μελισσηνός, Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι (1897) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα  
Τσακόγλου, Διωγμός Ελλήνων στην Αν. Θράκη (2010) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα
Τσελεμπί, Κόβελ, Από Κωνσταντινουπόλεως εις Αδριανούπολιν (1993) Νομός Κωνσταντινούπολης, ευρωπαϊκό τμήμα