ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarîsi (1986) Αμάσεια
Goodwin, Ottoman Architecture (1971) Αμάσεια
Çavuşoğlu, Urartian Belts (2014) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Moravcsik (ed.), Porphyrogenitus, Administrando I (DOT 1, 1967) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Rifat (ed), Cengiz Han ve Mirascilari (2006) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Sellier, Atlas des peuples d’Orient (2007) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ανατολία
Akurgal, Ancient Civilizations of Turkey (2001) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Asgari, Atasoy, The Anatolian Civilisations ΙΙ (1983) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Atlas Arménie (2001) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία  
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
BG Turquie (1986) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Cambridge History of Islam vol. IA (CAH 1980) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Clark, Twice a Stanger (2006) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Clark, Δυο φορές ξένος (2007) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Hittites (2008) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Mellaart, Neolithic of the Near East (1975) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Millar, Roman Empire and its Neighbours (1981) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία  
Mitchell, Anatolia I (1995) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Mitchell, Anatolia II (1995) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Morgenthau, Τα μυστικά του Βοσπόρου (1998) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Özgen, Öztürk, Lydian Treasure (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Roads of Ancient Anatolia II (2008) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Rogan, Η πτώση των Οθωμανών (2016) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Sinclair, Eastern Turkey Survey vol. I (1987) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
Sinclair, Eastern Turkey Survey vol. II (1989) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
TIB 2 Kappadokien (1981) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
TIB 9 Paphlagonien und Honōrias (1996) ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία