ΙΟΡΔΑΝΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Boardman (εκδ.), Ελλάδα και ελληνιστικός κόσμος (1996) Γάδαρα, Ιορδανία
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939) Γάδαρα, Ιορδανία
Bowersock, Brown, Grabar (eds), Late Antiquity (2002) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Brown, Ύστερη Αρχαιότητα (2001) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Browning, Jerash (1982) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Browning, Petra (1982) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Cambridge History of Islam vol. IA (CAH 1980) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Cameron, Conrad (eds), Byz. and Early Islamic Near East I (1992) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Chrétiens et Musulmans au temps des croisades (2007) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Ducellier, Kaplan, Byzance et l’Islam (1997) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
El Cheikh, Byzantium Viewed by the Arabs (2004) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Eydoux, Châteaux (1982) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Folda, Crusaders in the Holy Land (1995) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Fowden, Key Fowden, Hellenism, Christianity, Umayyads (2004) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Fowden, Quṣayr Ἁmra (2004) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Grabar, 200-395 (1966) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Harding, The Antiquities of Jordan (1984) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Kaegi, Byzantium and Early Islamic Conquests (1996) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Khouri, Umayyad Desert Castles (1988) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Laiou, Mottahedeh (eds), The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World (2001) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Lewis, Middle East (1995) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Maalouf, Οι Σταυροφορίες από τη σκοπιά των Αράβων (1983) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Moschopoulos, Terre Sainte (1957) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ODB I-III (1991) ΙΟΡΔΑΝΙΑ  
Piccirillo, Alliata, Umm al-Rasas, Santo Stefano (1994) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Rémy, Dioclétien (1998) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Robinson, Islamic World (1982) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Rogan, The Arabs (2011) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Rogan, Η πτώση των Οθωμανών (2016) ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Scheck, Jordanien (1985) ΙΟΡΔΑΝΙΑ