Νομός Μπαλίκεσιρ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Janin, Églises et monastères (1975) Αλώνη, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Asgari, “Proconnesian Production” Hinterland (Variorum 1995) Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Κοντάρας, Φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (1998) Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Στράβων, Γεωγραφικά Μαρμαρονήσι / Μαρμαράς, νησί του Αρχιπελάγους των Μαρμαρονήσων
Devedjian, Pêche (1926) Μαρμαρονήσια
Δόμβρος, Γραδάρισμα μιας ζωής (1992) Μαρμαρονήσια
Ηλιάδης, Ιερά Μητρόπολις Προικοννήσου (2015) Μαρμαρονήσια
Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια (2001) Μαρμαρονήσια
Μήλλας, Αλιεία στην Προποντίδα (2018) Μαρμαρονήσια
Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» (1992) Μαρμαρονήσια
Μήλλας, Προποντίδα (1992) Μαρμαρονήσια
Νεστορίδης, Προκοννησιακά (1992) Μαρμαρονήσια
Zachariadou (ed), Ottoman Emirate (1993) Νομός Μπαλίκεσιρ  
Βατού, Κων/πολη – Μαρμαράς (2002) Νομός Μπαλίκεσιρ  
Παπαχρήστος, Ποδάρας, Ρίζος (επιμ.), Αναγραφή της Κυζίκου (1825, 2015) Νομός Μπαλίκεσιρ
Σγουρίδης, Πέραμος της Κυζίκου (1968) Νομός Μπαλίκεσιρ
Συρίγος, Ντόκος, Τουρκικές διεκδικήσεις (2020) Νομός Μπαλίκεσιρ