Νακς-ε Ρατζάμπ: Σαπώρ Α΄ και αυλικοί
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Νακς-ε Ρατζάμπ: Σαπώρ Α΄ και αυλικοί
Επίσημη ονομασία
Έφιππος ο Σαπώρ Α΄ και πίσω αυλικοί, ενεπίγραφο ανάγλυφο (παχλαβί κι ελληνικά)
Αντικείμενο
Βραχογραφία / Μνημειακό ανάγλυφο σε βράχο
Είδος
Είδος
Καλλιτέχνημα / Έργο Τέχνης.
Υλικό
Υλικό
Πέτρα.
Κατάσταση
Καλή
Εποχή κατασκευής
250 (περίπου)
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Βραχογραφία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιράν.
Σαπώρ Α΄.
Σασανιδικός πολιτισμός.
Ύστερη Αρχαιότητα.