Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
Αρχική θέση
Στο λεγόμενο «Αρχοντικόν Νεκροταφείον» στο εκκλ. συγκρότημα της Αγίας Παρασκευής Χάσκιοϊ, Κ/Πολη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Επιτύμβιες πλάκες.
Λόγιοι.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Πατριαρχική Ακαδημία.
Πατριαρχική αυλή, Φανάρι.
Σπαντωνής Αντώνιος ο Βυζάντιος, λόγιος.
Τάφος.
Φαναριώτες.
Χάσκιοϊ / Hasköy.