Ρωμαίικη Κοινότητα Κουρτουλούς
[Κοινότητα / Σύλλογος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικη Κοινότητα Κουρτουλούς
Τοπική ονομασία
Kurtuluş Rum Cemaatı Vakfı
Φωνητική απόδοση
Κουρτουλούς Ρουμ Τζεμαατί Βακφί
Εν λειτουργία
Ναι
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Θρησκευτικός.
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Λέξεις - Κλειδιά
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.