Η Μακρά Γέφυρα στη Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü: Τρεις από τις 174 καμάρες της γέφυρας στον π. Εργίνη (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]