Ο Σιμπούμ, διευθυντής του βασιλικού αρχείου στο προϊστορικό Μαρί (25ος-24ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]