Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (εντός των τειχών): σημειωμένος ο 6ος Λόφος
[Χάρτες]