Πολυγωνικός πύργος του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης δίπλα στο παλαιό καρνάγιο
[Φωτογραφικό υλικό]