«Ζυγαριά» στη Γραμμική Γραφή Β (μυκηναϊκή): αντιπροσωπεύει μονάδα μέτρησης
[Εικονογραφικό υλικό]