Ουκρανία. Σκύθες αλογατάρηδες (τέλη 5ου π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]