Αμφορέας από τη Σάμο στον Δνείπερο, μέσα 6ου π.Χ. αιώνα
[Φωτογραφικό υλικό]