Ολβία, στον κόλπο του Δνείπερου: Ό,τι απέμεινε από τη μισοβυθισμένη πόλη που κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε από τους μετακινούμενους λαούς
[Φωτογραφικό υλικό]