Στο θλιβερό Φανάρι, το 2006: Αχρηστευμένη δημόσια κρήνη στον τοίχο ερειπωμένου σπιτιού
[Φωτογραφικό υλικό]