Ο Τεκές και το κεντρικό λιθόστρωτο του Μεσαίου Κάστρου (το 2016)
[Φωτογραφικό υλικό]