Αρχαίο αρχιτεκτονικό μέλος δίπλα στην οθωμανική κρήνη
[Φωτογραφικό υλικό]