Άβδηρα: Στον αρχαιολογικό χώρο (το 1996)
[Φωτογραφικό υλικό]