Το αρχοντικό του Γεωργίου Μαυρίδη, γνωστό και σαν «Οικία Λαμαρτίνου» στην παλαιά Φιλιππούπολη, κοντά στην Πύλη (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]