Μόλυβος: Η δεσποτική εικόνα του Χριστού στο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου «εγράφη εν ημέραις Μ. Ασιατικού διωγμού 1914 Ιουνίου 25»
[Φωτογραφικό υλικό]