Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης: η βάση του μιναρέ με την κόκκινη μικρασιάτικη πέτρα
[Φωτογραφικό υλικό]