Εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης (το 1982), η νότια πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]