Κύδαρις και Βαρβύζης, τα δύο ποτάμια που χύνονται στον μυχό του Κεράτιου κόλπου
[Χάρτες]