Το απόγειο του Βασιλείου των Ουραρτού, η Ανατολία και η Μέση Ανατολή το 721 π.Χ.
[Χάρτες]