Ομάδα περιηγητών μπροστά στο ταφικό μνημείο του Κύρου Β΄
[Εικονογραφικό υλικό]