Άγιος Στέφανος: βυζαντινή σαρκοφάγος και πρόβατα στην αυλή
[Φωτογραφικό υλικό]