Ο Τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης στην θρακική πεδιάδα, ΘΡΑΚΗ 2012
[Σημειώσεις Πανοράματος]