Πανοραμική άποψη του βασιλικού ναού
[Φωτογραφικό υλικό]