Ανάγλυφα στον βασιλικό ναό των αρχών του 10ου αι. στη νησίδα Αχταμάρ: Ο θρίαμβος της λαξεμένης πέτρας και των λαϊκών αρμενικών παραδόσεων
[Φωτογραφικό υλικό]