Έξι νομοί της ΒΔ Τουρκίας: απαρτίζουν περίπου την ιστορική Παφλαγονία
[Χάρτες]

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ more
     
Νότια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας – Ασιατική Τουρκία
[Θάλασσα]
Νομός Ζογκουλντάκ
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Καραμπούκ
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Νομός Παρθενίου / Μπαρτίν
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Ζογκουλντάκ
Σαφράμπολη
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Καραμπούκ
Κιράνκιοϊ Σαφράμπολης
[Τόπος]
ΤΟΥΡΚΙΑ > ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία > ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ > Νομός Καραμπούκ > Σαφράμπολη