Έξι νομοί της ΒΔ Τουρκίας: απαρτίζουν περίπου την ιστορική Παφλαγονία
[Χάρτες]