Ο άγιος Ανδρόνικος και οι βάνδαλοι στο Ανδρονίκι / Endürlük
[Φωτογραφικό υλικό]