Αγία Τριάδα: το ετοιμόρροπο προστώο στα δυτικά του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]