Ρούμελι Χισάρ (κάστρο της Ρούμελης), χαρακτικό (1838)
[Εικονογραφικό υλικό]